ΠαρουσίασηΗ Ergobulk αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης χύδην υλικών, σε στερεά και σε υγρή μορφή.

Ο σχεδιασμός υλοποιείται με τη βοήθεια συστημάτων CAD για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά, καθώς και για το πλήρες έργο.

Η συνεργασία με την εταιρία σας γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο επικοινωνίας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας να συναντά τις απαιτήσεις σας.

 • Συστήματα αερομεταφοράς
 • Μεταφορικοί κοχλίες, μεταφορικές ταινίες και αναβατόρια
 • Φίλτρα αποκονίωσης, πλήρεις εγκαταστάσεις αποκονίωσης, Κόσκινα
 • Συστήματα ζύγισης, δοσομέτρησης και μικροδοσομέτρησης
 • Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού-ισχύος, βιομηχανικός αυτοματισμός με χρήση PLC και SCADA

Πεδία Εφαρμογής

 • Διαχείριση χύδην στερεών και υγρών υλικών.
 • Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού (PLC, SCADA, Production Control SW).
 • Βιομηχανική ζύγιση και δοσομετρικά συστήματα.

Δραστηριότητες

 • Σχεδιασμός παραγωγικής διαδικασίας σε προγράμματα CAD
 • Project management
 • Κατασκευή
  • Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Εγκατάσταση
  • Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εξοπλισμού Αυτοματισμού και καλωδιώσεων
 • Θέση σε λειτουργία
 • Υποστήριξη

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης των δεδομένων του πελάτη
 • Οικονομικά αποδοτικές και αξιόπιστες λύσεις
 • Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και της διαχείρισης του project γίνονται από μηχανικούς της εταιρείας μας παρέχοντας πλήρη έλεγχο της εκτέλεσης των έργων
 • Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
 • Συνεργασία μόνο με γνωστούς προμηθευτές της Δυτικής Ευρώπης
 • Πλήρης υποστήριξη για κάθε έργο ακόμη και μετά τη θέση σε λειτουργία, μέχρι το έργο να είναι σε πλήρη λειτουργία.