Κόσκινα

Τα φυγοκεντρικά κόσκινα αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο κοσκίνησης στερεών υλικών.

Ο σχεδιασμός γίνεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προιόντος.

  • Κόσκινα κατασκευασμένα από κοινό χάλυβα ή inox 304
  • Με απευθείας σύνδεση σε αερομεταφορά, Κόσκινα δια βαρύτητας εκτός γραμμής
  • Εύκολη απομάκρυνση σίτας κοσκίνησης για έλεγχο και καθαρισμό
  • Ρότορας με συναρμολογημένα πτερύγια
  • Ενσωματωμένος μαγνήτης στην είσοδο του προς διαχείριση υλικού