Μεταφορικές ταινίες

Οι μεταφορικές ταινίες μπορούν να είναι είτε με ράουλα είτε εννιαίου φορέα.

Η κατασκευή των μεταφορικών ταινιών μπορεί να είναι είτε από κοινό χάλυβα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι ιμάντες και τα επιμέρους εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις όλων των προιόντων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας τροφίμων.

Οι μεταφορικές ταινίες συνδυάζονται με αποθηκευτικά σιλό και δεξαμενές, συστήματα ενσάκισης, εκσάκισης μεγασάκων καθώς επίσης και με εξοπλισμό διεργασιών όπως αναμεικτήρες και διασπορείς.