Τα συστήματα διαχείρισης παρτίδων και διαχείρισης συνταγών γίνονται με τη χρήση του προσαρμοσμένου λογισμικού της Ergobulk, το οποίο μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εισαγωγή συνταγής και αυτόματη εκτέλεση
  • Ιχνηλασιμότητα παραγωγής
  • Αναφορές
  • Μεταφορά δεδομένων προς / από συστήματα ERP