Συστήματα Πνευματικής Μεταφοράς

Η εταιρία μας μελετά και εγκαθιστά ολοκληρωμένα συστήματα αερομεταφοράς διαφόρων τύπων:

  • πιεστική αερομεταφορά με χρήση φυσητήρα και αεροφράκτη (αερομεταφορά «αραιής φάσεως»)
  • πιεστική αερομεταφορά με χρήση δοχείου πίεσης (αερομεταφορά «πυκνής φάσεως»)
  • αναρροφητική αερομεταφορά

Όλες οι αερομεταφορές υπολογίζονται από ειδικό πρόγραμμα υπολογισμού αερομεταφορών και κυκλώνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τις γνώσεις των τεχνικών μας για τις παραμέτρους που διέπουν την αερομεταφορά διαφόρων υλικών.

Τα συστήματα αερομεταφοράς που εγκαθιστούμε περιλαμβάνουν πλήρη συγκροτήματα φυσητήρων λοβωτού τύπου ή πλευρικών καναλιών, ενώ οι διατάξεις διαχωρισμού αέρα-υλικού είναι είτε με απλούς κυκλώνες είτε με φιλτροκυκλώνες.

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει συστήματα αερομεταφορών για υλικά όπως:

  • Πρώτες ύλες για βιομηχανία τροφίμων (αλεύρι, ζάχαρη, κακάο κ.λ.π.)
  • Τσιμέντο
  • PVC
  • HDPE, LDPE, PP, PVC σε κοκκώδη μορφή κ.λ.π.
  • Ανθρακικό ασβέστιο
  • Πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία (Διοξείδιο του τιτανίου, Ζεόλιθο, Ανθρακική σόδα κ.λ.π.)
  • Πρώτες ύλες για τη βιομηχανία λιπασμάτων.