Αναβατόρια

Αναβατόρια τύπου ιμάντα για την κάθετη ανύψωση υλικών κατασκευασμένα από κοινό χάλυβα ή inox 304. Ο έλεγχος της ταχύτητας του ελεύθερου τυμπάνου καθώς και ο έλεγχος ολίσθησης ιμάντα με χωρητικούς διακόπτες εξασφαλίζει την ασφάλεια λειτουργίας που απαιτείται.