Εγκαταστάσεις καλωδίωσης

Εγκαταστάσεις καλωδίωσης για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η εγκατάσταση καλωδίων και σχαρών.

Επίσης παρέχονται εγκαταστάσεις καλωδίωσης ATEX, με τη χρήση εξοπλισμού καλωδίωσης ATEX ή / και εγκαταστάσεων σωληνώσεων με πνευματικούς σωλήνες για απομακρυσμένο πνευματικό έλεγχο του εξοπλισμού.