Διαχείριση υγρών πρώτων υλών

Η Ergobulk σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα διαχείρισης υγρών πρώτων υλών. Τα συστήματα περιλαμβάνουν δεξαμενές αποθήκευσης, μετρητές ροής, χειροκίνητες και πνευματικές βαλβίδες, αντλίες θετικής μετατόπισης και φυγοκεντρικές αντλίες, ανίχνευση θερμότητας και μόνωση, καθώς και διάφορους τύπους ελέγχου απογραφής.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα εξοπλισμού χειρισμού υγρών είναι:

  • Σφαιροκρουνοί
  • Φίλτρα σίτας
  • Βαλβίδες ελέγχου
  • Χειροκίνητες βαλβίδες
  • Καταγραφικά πίεσης
  • Αποσβεστήρες παλμού
  • Ηλεκτρικές βαλβίδες διακοπής ροής