Μεταφορικοί κοχλίες

Οι μεταφορικοί κοχλίες είναι κυκλικής διατομής ή διατομής σχήματος «U», οριζόντιοι, κεκλιμένοι ή κάθετοι. Το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι χάλυβας (St37) ή ανοξείδωτος χάλυβας (inox 304 & 316).

Επιλέγοντας προσεκτικά τις παραμέτρους σχεδιασμού σχεδόν οποιοδήποτε υλικό μπορεί να μεταφερθεί. Ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών αποτελεί την ιδανική λύση για ειδικές απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων, χημικών και πλαστικών.

Κατασκευάζουμε μεταφορικούς κοχλίες για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια δοσομέτρησης.