Οι εταιρεία μας συνεργάζεται με Ευρωπαϊκούς οίκους για την προμήθεια αναμικτήρων στερεών και υγρων πρώτων υλών. Επίσης, κατασκευάζουμε συστήματα ομογενοποίησης για στερεά, είτε σε μορφή σκόνης είτε σε μορφή κόκκων.
Οι αναμικτήρες μπορούν να κατασκευαστούν με διπλό τοίχωμα στην περίπτωση όπου απαιτείται ψύξη ή θέρμανση των υλικών.

Οι αναμικτήρες μπορούν να κατασκευαστούν από κοινό, ανοξείδωτο χάλυβα ή ειδικά υλικά ανθεκτικά στη φθορά