Συστήματα Τηλεποπτείας

Ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγουμε τη χρήση κοινού Η/Υ ή οθόνης βιομηχανικού τύπου (Operating Panel) η οποία μπορεί να είναι είτε με πλήκτρα είτε χωρίς (Touch Panel).

Το σύστημα τηλεποπτείας δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να χειρίζεται τα επιμέρους στοιχεία της εγκατάστασης απομονώνοντας τον αυτοματισμό σε περιπτώσεις συντήρησης ή βλαβών, καθώς επίσης και να επεμβαίνει χειροκίνητα στα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν την όλη εγκατάσταση.

Στην οθόνη αποτυπώνεται όλο το διάγραμμα λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και οι τυχόν βλάβες των επιμέρους στοιχείων της μονάδας οι οποίες και καταγράφονται σε αρχείο βλαβών. Η αναγγελία βλαβών στην οθόνη γίνεται με φωτεινές ενδείξεις. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται πλήρως στην εγκατάσταση και μέσω της οθόνης μπορεί να γίνει παρακολούθηση των λειτουργιών της εγκατάστασης, καταχώρηση συνταγών, καθώς επίσης και καταγραφή δεδομένων όσον αφορά τη συνολική ποσότητα της κάθε πρώτης ύλης που καταναλώνεται.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά είναι:

  • Προσαρμοσμένη επιφάνεια εργασίας
  • Διακριτά τερματικά χειριστή
  • Μετάφραση στην τοπική γλώσσα
  • Πλήρως επεκτάσιμα