Η αποθήκευση στερεών ή υγρών πρώτων υλών ή ετοίμων προϊόντων σε μορφή σκόνης ή κόκκων γίνεται σε εξωτερικά ή εσωτερικά σιλό ή δεξαμενές αποθήκευσης, κατασκευασμένες από χάλυβα (St37), ανοξείδωτο χάλυβα (inox 304) ή κράμα αλουμινίου.

Ανάλογα με την εφαρμογή οι κάδοι αποθήκευσης ή τα σιλό περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα εκκένωσης με δονούμενο κώνο, με ηλεκτροπνευματικούς δονητές, με ηλεκτροπνευματικά σφυριά και με διατάξεις αερισμού σε μορφή δακτυλίων ή pad
 • Βαλβίδα προστασίας από υπερπίεση και υποπίεση
 • Εξοπλισμό φίλτρανσης, με αυτοκαθαριζόμενα σακόφιλτρα ή πτυχωτών σάκων
 • Συστήματα αφύγρανσης
 • Δείκτες στάθμης
 • Εξοπλισμό φόρτωσης
 • Μόνωση

Ανάλογα με την εφαρμογή οι δεξαμενές περιλαμβάνουν:

 • Ανάδευση για ρευστά υψηλού ή χαμηλού ιξώδους
 • Θέρμανση για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας
 • Σύστημα καθαρισμού CIP
 • Μόνωση
 • Διπλό χιτώνιο