Έργα αυτοματισμού με PLC

Τα έργα αυτοματοποίησης της Ergobulk αφορούν τη χρήση και την ενσωμάτωση μιας μεγάλης γκάμας αυτοματοποιημένων τεχνολογιών για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων του εκάστοτε πελάτη μας. Βασική μας δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου, καθώς και η πλήρης εξυπηρέτηση και υποστήριξη του συστήματος.

Τα έργα αυτοματοποίησης της Ergobulk περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός υλικών: Με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη σχεδιάζουμε την ηλεκτρική διάταξη του συστήματος και των ερμαρίων χρησιμοποιώντας βιομηχανικά εργαλεία σχεδίασης (δηλ. AutoCAD, Siemens ePlan κ.λπ.) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα.
 • Σχεδιασμός λογισμικού: Είναι προσδιορισμένο να πληροί τις προδιαγραφές του έργου (Siemens Step-7.)
 • Ηλεκτρικά ερμάρια: Κατασκευάζονται με υψηλού επιπέδου εξοπλισμού από τους καλύτερους κατασκευαστές, όπως Siemens, Telemechanique, Finder, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανόνες ασφαλείας.
 • Προγραμματισμός PLC και HMI: Ο προγραμματισμός PLC (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής) και ο προγραμματισμός HMI (Human Machine Interface) βασίζονται σε εκτεταμένη εμπειρία σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Όλος ο προγραμματισμός δοκιμάζεται πριν από την εφαρμογή στο εργοστάσιο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποσφαλμάτωσης.
 • Βιομηχανικά δίκτυα: Μπορεί να είναι διαφόρων τύπων, όπως Profibus, Profibus DP, Ethernet, Profinet, Modbus.
 • Θέση σε λειτουργία: Σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, χωρίς προβλήματα και πάντα έγκαιρα.

Εγκαταστάσεις που εξυπηρετούνται

 • Συστήματα διαχείρισης χύδην υλικών
 • Τροφίμων και ποτών
 • Ένδυση, λιανική και γενικότερα καταναλωτικά προϊόντα
 • Διαχείριση ειδικών αγαθών (Χημικά, Φαρμακευτικά, Υπηρεσίες δεμάτων, κλπ.)
 • Ρομποτικοί αυτοματισμοί
 • Ασφάλεια
 • Θερμική επεξεργασία και διαδικασίες παραγωγής