Εκσάκιση, Εκκένωση και φόρτωση Big Bag

Οι σταθμοί διαχείρησης big bag τσάντας είναι σχεδιασμένοι για την εκφόρτωση ή τη φόρτωση μεγασάκων.
Οι σταθμοί εκκένωσης μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα αποκονίωσης και το υλικό κατασκευής τους να είναι από κοινό ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι σταθμοί φόρτωσης μεγασάκων και σάκων μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα ζύγισης.
Οι μεγασάκοι τοποθετούνται στο σταθμό εκκένωσης είτε με παλάγκο ανύψωσης είτε με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα σε πλαίσιο που στηρίζεται σε ελατήρια στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές ύψος και τα χαρακτηριστικά του υλικού το επιτρέπουν. Υπάρχει ειδικός εξοπλισμός σφράγισης και εξοπλισμός συλλογής σκόνης προς ελαχιστοποίησής της.

Προαιρετικά βοηθήματα εκκένωσης για προϊόντα με ανεπαρκή ροή είναι οι κώνοι αερισμού, τα έμβολα μάλαξης και οι δονητές.